ශිල්ප දනව්ව

මෙම වෙබ් අඩවිය කොටස් දෙකකින් යුක්තයි…

  • සියලු දරුවන් වෙනුවෙන් නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබිය හැකි පරිදි පළමු කොටස නිර්මාණය කර ඇත. 

  • උපකාරක පන්ති සඳහා සහබාගී වීමට කැමැති දරුවන්ට ඒ සඳහා ද අප විසින් අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.


සිසුන් වෙනුවෙන්

නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවන්

කුඩා කණ්ඩායම් විශේෂ උපකාකර පන්ති සඳහා පිවිසෙන්න
ගුරු අත්පොත්
වැඩපොත් සහ අනෙකුත් අධ්‍යාපනික මෙවලම්

Video නැරඹීමට

ඔබගේ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතාවයන් මත මෙම වීඩියෝ නරඹමින් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

 

එමෙන්ම අපගේ Online පන්ති සඳහා සහබාගී වන දරුවන් වෙනුවෙන් සතියක කාලයක් සඳහා එම වීඩියෝ නැරඹීම‍ට අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

අපේ ඇදුරු මඬුල්ල


ධම්මික දසනායක


ධනංජය රාජපක්ෂ
නිරංජලා ගමගේ
ධනුෂ්ක සංජීව
දිලිනි අමරසිංහ
සමීර ප්‍රේමසිංහ
ශිල්ප දනව්ව

siyarata Real Network Solution

EMAIL: 

karl@creativeblog.me 

PHONE: 

+94 713 700 600


650/D Palanwatta Road/Arewwala/Pannipitiya


TAGS: Silpadanauwa Online ClassOnline Class / Siyarata.edu.lkGrade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11,